SR-arbejdsleder varetager jernbanesikkerheden

SR-arbejdsleder har ansvaret for jernbanesikkerheden ved banearbejde

jernbanesikkerhed med SR-arbejdsleder ved anlægsopgave
Kontakt os

SR Sikkerhed er et sikkerhedsgodkendt firma til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser på Banedanmark, Arriva og DSBs områder. Vi rådgiver entreprenører i jernbanesikkerhed og udlejer SR2 arbejdsledere, sporteknikere, rangerledere, ORF sporspærringsledere med rangerlederkvalifikation og SR1 arbejdsledere og er din indgang til jernbanesikkerhed.

Vi arbejder som konsulenter i jernbanesikkerhed omkring planlægning, mandskab, jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringer samt sikkerhedspersonale, som instruerer arbejdshold i jernbanesikkerhed.

Vores førsteprioritet er altid at sikre, at dine medarbejdere er bedst muligt rustet til at arbejde på og ved banen og derved undgå ulykker.

SR Sikkerhed laver jernbanesikkerhedsplaner til SR og ORF, bestiller de nødvendige sporspærringer og sørger for den nødvendige instruktion af arbejdshold ifht. arbejde ved trafikerede spor.

SR Sikkerhed er en kompetent samarbejdspartner og vi sikrer bl.a. vores SR og ORF viden og kompetencer gennem løbende efteruddannelse hos Banedanmark.

SR-arbejdsleder 2 til arbejdshold med op til 9 mand

SR2 opgaver med op til 9 i arbejdsholdet og ingen skinnekørende maskiner

spærring af spor med standsignal stop med SR-arbejdsleder SR2 arbejdsleder aka banevagt varetager jernbanesikkerheden / SR-arbejdsledelsen og instruktion af mindre arbejdshold på op til 9 mand.

Al arbejde indenfor 4 meter til spor skal som udgangspunkt have tilknyttet en SR-arbejdsleder som sikrer jernbanesikkerheden. Arbejde i og ved spor kan være vedligeholdelse af bygninger og områder, forstopgaver, opmålinger, nivellering, arbejder i forbindelse med projekter osv.

SR2 må ikke varetage arbejde med skinnekørende maskiner. Desuden skal alle i arbejdsholdet arbejde på samme opgave. Er der flere opgaver på samme tid, er det en SR1 der skal bestilles.

SR arbejdslederen har ansvaret for, at arbejde udføres jf. jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde.

Sporspærring og vagtpostarbejde varetages ligeledes af SR-arbejdslederen.

SR-arbejdslederens anvisninger skal altid efterkommes af medarbejderne og SR-arbejdslederen kan til enhver tid indstille et igangværende arbejde, hvis jernbanesikkerheden kompromitteres og ikke overholder Banedanmarks krav.

SR-arbejdsleder 1 med over 9 mand på arbejdshold

SR1 opgaver med over 9 mand i arbejdshold og med skinnekørende maskiner

Sr-arbejdsleder SR arbejdsleder 1  varetager jernbanesikkerhed ligesom en SR2 , men med arbejdshold på over 9 personer samt ved opgaver med flere arbejdshold og med skinnekørende maskiner, eller hvor der foregår rangering med arbejdskøretøjer.

Det er SR-arbejdslederen som til enhver tid vurderer, om han kan overskue arbejdet, eller om det kræver ekstra SR. SR-arbejdslederen har den direkte kontakt til Banedanmarks sikkerhedskoordinatorer, og kan derigennem altid få råd og vejledning.

Lejer du SR-arbejdsleder eller sporspærringsleder hos SR Sikkerhed, kan vi også varetage sportekniske opgaver i forbindelse med f.eks. broarbejder eller underføringer.

SR Sikkerhed har stor erfaring med banearbejde til at kunne overskue store arbejder med flere SR hjælpere og mange maskiner og vi er så heldige at have mange gode samarbejdspartnere, som vi kan trække på ved behov for ekstra hjælp til jernbanesikkerhed.

SR2 rangerleder til både SR og ORF

Rangering med skinnekørende maskiner

Rangerleder til komplekse og særligt komplekse stationer
Fotograf: John Lykholt

SR Sikkerhed udlejer erfarne rangerledere med et betragteligt lokalkendskab på de fleste af de store stationer i Danmark som f.eks. Aarhus, Aalborg, Odense og Fredericia.

Vores rangerledere kan også varetage jernbanesikkerheden og fungere som SR-arbejdsleder og sporspærringsleder og etablere sporspærringer samtidig med rangering.

Rangerlederen / rangerområdelederen medbringer altid to rangerradioer og har gennemgået farligt gods kursus RID for lokofører.

https://srsikkerhed.dk/wp-content/uploads/2021/01/Styret_underboring_sporsagkyndig_srarbejdsleder-scaled-300x200.jpg
rangerleder
jernbanesikkerhed - SR-arbejdsleder til sporspærring
https://srsikkerhed.dk/wp-content/uploads/2021/01/Sporjustering_stoppemaskine_aalborg-300x200.jpg