ORF sporspærringsleder varetager jernbanesikkerheden

ORF sporspærringsleder har ansvaret for jernbanesikkerheden på ERTMS strækninger

sporspærringsleder
Klik på billede for kontaktinfo

SR Sikkerhed rådgiver i jernbanesikkerhed og udlejer personale til at varetage jernbanesikkerheden på fjernbanen med ERTMS signalsystem. Ligesom med jernbanesikkerhed i SR, har vi personale som varetager al jernbanesikkerhed i ORF med både skinnekørende maskiner, sporspærringsleder, jernbanearbejdsleder, rangerområdeleder og rangerleder.

SR Sikkerhed har stor erfaring med transporter og infrastrukturarbejde i transitionsområder mellem SR og ORF. SR Sikkerhed kan håndtere både små og store arbejdshold med flere skinnekørende maskiner og flere arbejdsopgaver på samme tid på strækninger med ERTMS signalsystem. SR Sikkerhed kan rykke ud med kort varsel, da sporspærringslederne har egne håndholdte terminaler til etablering af sporspærringer og midlertidige rangerområder.

ORF jernbanearbejdsleder

Ansvarlig for jernbanesikkerheden på ethvert arbejdssted

En (ORF) jernbanearbejdsleder skal altid være tilstede, hvor arbejdet foregår i sporet eller i nærheden af sporet. En jernbanearbejdsleder kræves både ved planlagt arbejde og fejlretning.

En jernbanearbejdsleder bliver en sporspærringsleder, når arbejdet foregår med sporspærringer.  Der er forskel på hvilket niveau sporspærringslederen er på.

En sporspærringsleder på niveau med SR2-arbejdsleder har kompetence til at varetage jernbanesikkerheden for arbejdshold op til 9 mand og må ikke have skinnekørende maskiner eller sporspærringer hvor der er skinnekørende maskiner. I det tilfælde skal du bruger en sporspærringsleder på SR1 niveau. SR Sikkerhed kan altid hjælpe i de spørgsmål.

Sporspærringslederen har ansvaret for jernbanesikkerheden , at arbejde udføres jf. jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde. Sporspærring og vagtpostarbejde varetages ligeledes af sporspærringslederen.

ORF sporspærringsleder med rangerlederkvalifikation

Sporspærringsleder til arbejde med over 9 mand i arbejdshold og med skinnekørende maskiner

Sporspærringslederen er ansvarlig for jernbanesikkerheden som inkluderer alle kørsler, der finder sted indenfor en sporspærring og alt sikkerhedsmæssigt omkring disse og varetager rangerområdeledelsen for en sporspærring.

Sporspærringslederen med rangerlederkvalifikation har samme uddannelsesniveau som en SR1 og varetager ledelse og instruktion af arbejdshold på over 9 personer samt ved opgaver med flere arbejdshold og med skinnekørende maskiner.

Sporspærringslederen kan desuden fungere som rangerområdeleder for sine spærringer, midlertidige rangerområder osv. og kan være rangerleder for en eller flere skinnekørende maskiner.

Lejer du ORF sporspærringsleder med rangerlederkvalifikation hos SR Sikkerhed, kan vi også varetage sportekniske opgaver i forbindelse med f.eks. broarbejder eller underføringer.

SR Sikkerhed har den fornødne erfaring på strækninger med ERTMS signalsystem og i transitionsområderne til at kunne overskue store arbejder med flere hjælpere og mange maskiner samt rangere  i midlertidige og permanente rangerområder.

ORF sporspærringsleder
ORF sporspærringsleder
håndmand banearbejde
ORF sporspærringsleder med skinnekørende maskine