Jernbanesikkerhed SR-arbejdsleder og ORF sporspærringsleder

Jernbanesikkerhed med SR-arbejdsleder og ORF sporspærringsleder

DS 21001 SR Sikkerhed jernbanesikkerhed
DS 21001 certificeret i jernbanesikkerhed

SR Sikkerhed er DS21001 certificeret og sikkerhedsgodkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser på Banedanmark, Arriva og DSBs områder.

SR Sikkerhed hjælper med  jernbanesikkerhed og udlejer SR2-arbejdsledere, sporteknikere, ORF sporspærringsledere med rangerlederkvalifikationer og SR1-arbejdsledere og er din indgang til jernbanesikkerhed.

Vores førsteprioritet er altid at sikre, at dine medarbejdere er bedst muligt rustet til at arbejde på og ved banen og derved undgå ulykker. Her kan du læse om krav til medarbejdere, som skal arbejde på og ved banen.

Vi arbejder som konsulenter i jernbanesikkerhed omkring planlægning, jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringer samt sikkerhedspersonale, som instruerer arbejdshold i jernbanesikkerhed.

SR Sikkerhed laver jernbanesikkerhedsplaner til SR og ORF, bestiller de nødvendige sporspærringer og sørger for den nødvendige instruktion af arbejdshold ifht. arbejde ved trafikerede spor.

SR Sikkerhed er en kompetent samarbejdspartner og vi sikrer bl.a. vores SR og ORF viden og kompetencer gennem den løbende efteruddannelse hos Banedanmark.

SR-arbejdsleder 2 til arbejdshold med op til 9 mand

SR2 opgaver med op til 9 i arbejdsholdet og ingen skinnekørende maskiner

SR2-arbejdsleder aka banevagt varetager jernbanesikkerheden og instruktion af mindre arbejdshold på op til 9 mand, som skal arbejde i og ved spor som f.eks. forstopgaver, opmålinger, nivellering, arbejder i forbindelse med projekter osv. SR2-arbejdsleder må ikke varetage arbejde med skinnekørende maskiner. Alle i arbejdsholdet skal arbejde på samme opgave. Er der flere opgaver på samme tid, er det en SR1 der skal bestilles.

SR arbejdslederen har ansvaret for, at arbejde udføres jf. jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde.

Sporspærring og vagtpostarbejde varetages ligeledes af SR arbejdslederen.

SR-arbejdslederens anvisninger skal altid efterkommes af medarbejderne og SR-arbejdslederen kan til enhver tid indstille et igangværende arbejde, hvis jernbanesikkerheden kompromitteres og ikke overholder Banedanmarks krav.

SR-arbejdsleder 1 med over 9 mand på arbejdshold

SR1 opgaver med over 9 mand i arbejdshold og med skinnekørende maskiner

sporspærring med standsignal stop ved anlægsarbejde
Sporspærring af SR-arbejdsleder ved banearbejde

 

SR arbejdsleder 1 / sporspærringsleder varetager ledelse og instruktion af arbejdshold over 9 personer samt ved opgaver med flere arbejdshold og med skinnekørende maskiner. Lejer du SR eller ORF hos SR Sikkerhed, kan vi også varetage sportekniske opgaver i forbindelse med f.eks. broarbejder eller underføringer.

SR Sikkerhed har den fornødne erfaring indenfor banearbejde til at kunne overskue store arbejder med flere SR hjælpere og mange maskiner og vi er så heldige at have mange gode samarbejdspartnere, som vi kan trække på ved behov for ekstra hjælp til jernbanesikkerhed.

Rangerleder til SR og ORF

Rangering med skinnekørende maskiner i SAR og ORF

Rangerleder på Aalborg havn
Fotograf: John Lykholt

SR Sikkerhed udlejer erfarne SR1 rangerledere til infrastrukturarbejde og transport i  SR og ORF områder samt til komplekse og særligt komplekse stationer.

SR Sikkerhed har stor erfaring med rangering på flg. stationer: Aarhus og havn, Aalborg og havn, Fredericia, Vejle og havn, Odense, Esbjerg og havn, Kolding og Padborg.

Vores rangerledere kan også fungere som SR-arbejdsleder og sporspærringsleder og etablere sporspærringer samtidig med rangering.

Rangerlederen / rangerområdelederen medbringer altid to rangerradioer og har gennemgået farligt gods kursus RID for lokofører.

ORF sporspærringsleder over 9 mand og med skinnekørende maskiner

Jernbanesikkerhed i ORF med skinnekørende maskiner

Sporspærringslederen varetager ligesom SR1 arbejdslederen, opgaver som har flere end 9 mand i arbejdsholdet, og har flere opgaver på samme tid, eller opgaver med skinnekørende maskiner.

SR Sikkerhed råder over erfarene SR-arbejdsledere og ORF sporspærringsledere, rangerområdeledere og jernbanearbejdsledere.

SR Sikkerhed kan stå for arbejde med jernbanesikkerhed forud for og under selve arbejdet, som bl.a. inkluderer planlægning med jernbanesikkerhedsplaner, instruktioner, sporspærringer osv. samt med rangering med arbejdskøretøjer i sporspærringer og transitionsområder.

SR Sikkerhed kan stå for al jernbanesikkerhed med både jernbanesikkerhedsplaner, instruktioner og sporspærringer inkl. transitionsområder og arbejde både som vagtpost, jernbanearbejdsleder, rangerleder og som sporspærringsleder.

Rådgiver i jernbanesikkerhed til projekt ved banen

Få SR Sikkerhed som rådgiver på dit projekt

SR Sikkerhed arbejder med jernbanesikkerhed i forbindelse med projekter både indenfor anlæg og fornyelse på og ved banen, samt indenfor drift og vedligehold. SR Sikkerhed udlejer SR2-arbejdsledere, SR1-arbejdsledere, og sporspærringsledere med rangerlederkvalifikation til banearbejde i SR og ORF.

SR Sikkerhed hjælper entreprenører med at finde hoved og hale i jernbanesikkerhed og kontraktbilag.

SR Sikkerhed  står for drejebøger og ibrugtagninger samt fungerer som SR arbejdsleder eller SR-hjælper /sporspærringsleder ved større arbejder.

SR Sikkerhed kan også søge om dispensationer og gravetilladelser til arbejde ved banen for entreprenøren.

Som konsulent i jernbanesikkerhed tager SR Sikkerhed ud og besigtiger forholdene omkring opstart af arbejde på og ved banen, rådgiver i jernbanesikkerhed og hvordan arbejdet ud fra et jernbanesikkerhedsmæssig aspekt, bedst lader sig gøre med fokus på både effektivitet og sikkerhed.

SR Sikkerhed kan hjælpe med at få lavet gravetilladelser, sporspærringscirkulærer, jernbanesikkerhedsplaner til anlæg, fornyelse og vedligeholdelsesarbejde samt jernbanesikkerhedsplaner til ibrugtagninger.

Jernbanesikkerhed - Krav til arbejde ved banen

Der er mange krav til virksomheder som skal arbejde på og ved jernbanen på Banedanmarks, Arrivas og DSBs områder. Lad SR Sikkerhed hjælpe dig med jernbanesikkerheden.

Skal der arbejdes tættere på en skinne end 4 meter, skal der være en SR -arbejdsleder eller sporspærringsleder med, og alle medarbejdere skal kunne fremvise et Pas På På Banen legitimationskort inden arbejdets begyndelse samt have den korrekte arbejdsbeklædning. Kan man ikke fremvise et gyldigt legitimationskort, vil man blive bortvist fra arbejdsstedet.

Banedanmark afholder jævnligt kurser i Pas På På Banen for medarbejdere som skal arbejde på og ved banen.

Klik på de følgende links og læs mere om hvad det vil sige at færdes og arbejde i og ved spor

Pas på på banen legitimationskort - Krav til beklædning  - Sikkerheds- og opholdszoner på perron