Priser på ydelser indenfor jernbanesikkerhed

Her finder du SR Sikkerheds prisliste på de forskellige sikkerhedsydelser vi kan levere indenfor jernbanesikkerhed. Priserne er inkl. kørsel. Ring gerne til os og fortæl, hvad dit projekt går ud på, så kan vi vejlede dig bedst muligt.

SR arbejdsleder / sporspærringsleder ORF / sporkyndig medbringer som udgangspunkt to standsignal stop/dobbeltrettede stopmærker, to kortslutningsstropper samt godkendt lydgiver til vagtpostarbejde.

Rangerleder medbringer to rangerradioer og har farligt gods RID for lokofører.

Udover rangering på alm. stationer, har SR Sikkerhed lokalkendskab til rangering på følgende komplekse og særligt komplekse stationer:

Hele Fredericia station samt havn - Aarhus station og havn - Aalborg station og østhavn - Kolding station
Vejle station og havn - Padborg station - Esbjerg station og havn - Odense station

SR arbejdsleder 2 / vagtpost / jernbanearbejdsleder OR-F Timepris
Mandag til fredag kl. 06-18: kr. 390,-
Mandag til fredag kl. 18-06: kr. 490,-
Lørdag, søndag samt helligdage kl. 06-18: kr. 490,-
Lørdag, søndag samt helligdage kl. 18-06: kr. 590,-
SR arbejdsleder 1 / rangerleder / OR-F sporspærringsleder
Mandag til fredag kl. 06-18: kr. 490,-
Mandag til fredag kl. 18-06: kr. 590,-
Lørdag, søndag samt helligdage kl. 06-18: kr. 590,-
Lørdag, søndag samt helligdage kl. 18-06: kr. 690,-
Jernbanesikkerhedsplaner, sporspærringer, toganmeldselser m.m.
Bestilling af sporspærring eller toganmeldelse pr. stk. kr. 500,-
Aflysning af sporspærring samt annullering af jernbanesikkerhedsplan er gratis kr. 0,-
Tillæg pr. time til timepris for enten SR2 eller SR1 for sporteknik kr. 100,-
Konsulentbistand/rådgivning i jernbanesikkerhed ved opstart af arbejde/projekt pr. time: kr. 490,-
Jernbanesikkerhedsplan (anlæg og fornyelse) afregnes pr. time: kr. 490,-
Jernbanesikkerhedsplan (drift og vedligehold) inkl. besigtigelse: kr. 1500,-
Ændring i eksisterende jernbanesikkerhedsplan pr. gang: kr. 900,-
Udarbejdelse af koordinerende jernbanesikkerhedsplan: kr. 600,-
Standsignal stop /dobbeltrettet stopmærke i Ø50 cm. kr. 1000,-
Standsignal stop / dobbeltrettet stopmærke Ø50 ved 7 stk. eller flere kr. 800,-

SR Sikkerheds forretningsbetingelser:

  • Vagten afregnes jf. dagseddel dog minimum 8 timer. Der afregnes i hele timer.
  • Al kørsel er inkluderet i de oplyste priser.
  • Ved længerevarende arbejde kan der aftales rabat på timepris. Dette aftales individuelt efter konkret vurdering.
  • Bestilt SR arbejdsleder, sportekniker eller rangerleder kan uden beregning aflyses helt indtil 48 timer før planlagt mødetid.
  • Ændring/aflysning af aftalte opgaver mindre end 48 timer før mødetid, faktureres 100% af opgaven. Aflysning skal ske skriftligt til kontakt@srsikkerhed.dk
  • Weekendarbejde afregnes fra fredag kl. 18 til mandag kl. 06.
  • Generelle betalingsbetingelser er netto 30 dage. Herefter følges gældende rentelov.
  • Vagter på Sjælland tillægges bro- eller færgeafgift.
  • Alle oplyste priser er ekskl. moms.