Hjælp til jernbanesikkerhed? Kontakt os på mail eller tlf.

LinkedIn

Kontakt Maria Arenshøj - daglig leder

Ring på tlf. 22 15 60 36

Mail: maria@srsikkerhed.dk

SR1 arbejdsleder - sporkyndig

Tilbudsgivning

Jernbanesikkerhedsplaner SR og OR-F

Sporspærringer SR og OR-F

Virksomhedsuddanner af SR1, SR2 rangerledere, SR2 arbejdsledere

Salg af standsignal stop - dobbeltrettet stopmærke

LinkedIn

Kontakt Henrik Andersen - direktør

Ring på tlf. 60 19 28 10

Mail: dj@srsikkerhed.dk

SR1 arbejdsleder - sporkyndig

Jernbanesikkerhedsansvarlig

Hastighedsnedsættelser

Jernbanesikkerhedsplaner SR og OR-F

Sporspærringer SR og OR-F

Virksomhedsuddanner af SR1, SR2 rangerledere, SR2 arbejdsledere

Hjælp med sikkerheden ved arbejde på og ved banen

SR Sikkerhed står som bindeled mellem eksterne entreprenører og infrastrukturforvaltere og hjælper små og store firmaer med at navigere rundt i de forskellige paradigmer og godkendelser og hjælper med at bestille sporspærringer og udarbejde jernbanesikkerhedsplaner.

For at kunne hjælpe dig bedst muligt med jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringer, tilbyder vi samlede pakker, hvor alt SR er inkluderet. Vi tager ud og besigtiger arbejdsområdet og kan herefter fortælle dig, hvad du skal bruge til lige præcis din opgave og hvordan det jernbanesikkerhedsmæssigt bedst løses.

Det er af meget stor vigtighed, at SR Sikkerhed får adgang til alle relevante dokumenter og andre oplysninger omkring arbejdet der skal udføres.

Det sparer både tid og penge, hvis forarbejdet er gjort ordentligt!

SR Sikkerhed har desuden lokalkendskab på mange komplekse og særligt komplekse stationer.

 

Hvem er SR Sikkerhed?

SR Sikkerhed er et firma, som leverer jernbanesikkerhed. SR Sikkerhed er godkendt entreprenør til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser på Banedanmark, Arriva og DSBs områder.

SR Sikkerhed har til huse i Randers og har eksisteret siden 2011. SR Sikkerhed arbejder i hele Danmark.

Vi kan hjælpe dig med jernbanesikkerhed i forbindelse med diverse projekter på og ved banen. Ring eller skriv gerne til os.

SR Sikkerhed kan hjælpe med flg.:

Jernbanesikkerhedsplaner både til SR og OR-F  transitionsområder, sporspærringer, instruktion af arbejdshold enten med jernbanesikkerhedsinstruktion eller med jernbanesikkerhedsplan, sporteknik, SR-arbejdsleder 2 / banevagt / vagtpost, SR 2 rangerleder, SR-arbejdsleder 1, sporspærringsleder OR-F, rangerområdeleder OR-F, jernbanearbejdsleder OR-F.