Projekter ved banen

SR Sikkerhed har arbejdet med jernbanesikkerhed og rangering på mange forskellige baneprojekter, store som små, og vi kan derfor fremvise et omfattende CV indenfor SR ledelse som SR2, rangerleder, SR1, ORF sporspærringsleder, sportekniker og rangerområdeleder.

  • Forstopgaver langs banen
  • Rangering med gods og materiel
  • Sporombygninger blandt flere: Aalborg-Frederikshavn, Langå-Hobro, Herning-Skjern, Esbjerg
  • Elektrificering af Esbjerg- Lunderskov
  • Ombygning af bl.a. Tinglev og Padborg station
  • Broprojekter i Struer, Tinglev, Randers, Langå og på diverse strækninger.
  • Sporteknik og svejsemedhjælper
  • samt diverse andre sporombygninger og mindre sporarbejder.
Sporspærring med kortslutningsstrop SR-arbejdsleder og rangerleder ved beskæring og knusning langs banen Jernbanesikkerhed og sporteknik ved anlægsarbejde